Helsingør: Industrivej 15A - 3000 Helsingør
Helsingør: 7022 2500

Information om syn

Tidsbestilling

Når du har fået din indkaldelse til syn, kan du bestille tid gennem vor online booking, ringe eller maile til os. Men du kan også tage chancen med vores drive in ordning, her må du dog påregne ventetid alt efter travlhed.

Husk at medbringe

Ved det såkaldte periodesyn skal du huske at medbringe dit indkaldelsesbrev eller køretøjets registreringsattest. Ved et registreringssyn og toldsyn skal du medbringe en udfyldt anmeldelsesblanket. Den fås på motorkontoret, eller hos os.
Du må gerne deltage, når vi syner og vi giver gerne nogle praktisk råd med på vejen og svarer på dine tekniske spørgsmål. Vi gennemgår også synsrapporten sammen med dig, så du ikke går herfra med tvivl om resultatet.

Vi syner følgende køretøjer

Personbil
Varebil
Trailer under 3500 kg
Bus under 3500 kg
Campingvogn
Motorcykel
Tempo 100 - Campingvogn
Toldsyn

Dine synsresultater

På synsrapport vil resultat fremgå, det kan enten være:

Godkendt
Betinget godkendt
Kan godkendes efter omsyn
Ikke godkendt

Godkendt anvendes, når der ikke er fundet fejl af betydning for færdselssikkerheden eller miljøet. Men vær opmærksom på, at køretøjet kan godkendes, selvom det ikke er ’i god stand’.

Betinget godkendt anvendes, når der er fundet fejl og mangler, som skal rettes. Du skal selv sørge for at fejl og mangler rettes, men vi kontrollerer det ikke. Vær dog opmærksom på, at dit køretøj først er lovligt, når fejl og mangler er rettet.

Når køretøjet er Godkendt eller Betinget Godkendt ved periodisk syn sørger vi for, at godkendelsen bliver registreret, og du skal ikke foretage dig mere.

Ved et såkaldt "registreringssyn" skal du selv aflevere anmeldelsesblanketten til et motorkontor sammen med registreringsattesten. Husk også at aflevere andre attester, der er udleveret ved synet.

Kan godkendes efter omsyn anvendes når:

der er fundet fejl, der indebærer en færdselssikkerhedsmæssig risiko.
kontrol af udbedring af fejlene kræver særligt måleudstyr.
der på grund af fejlenes antal eller karakter foreligge et særligt behov for fornyet kontrol.
fejl, der er anført på synsrapporten fra sidste syn ikke er afhjulpet, eller fejl opstået ved reparationen.
Køretøjet skal til omsyn indenfor 33 kalenderdage fra første synsdato.

Synsresultaterne Betinget godkendt og Kan godkendes efter omsyn er suppleret med enten tilladelse til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation, dvs. fra synsstedet til reparatør, eller med køreforbud, der betyder, at køretøjet slet ikke må anvendes, før de konstaterede fejl er udbedret.

Resultatet Ikke godkendt anvendes, når køretøjet på baggrund af konstaterede fejl er i så dårlig stand, at en fuldstændig opregning af samtlige konstaterede fejl er ekstraordinært tidskrævende. De væsentligste og mest markante fejl er dog nævnt i synsrapporten.

Hvis et køretøj har fået synsresultatet Ikke godkendt sender synsvirksomheden besked til det lokale motorkontor, der beder politiet om at inddrage køretøjets nummerplader.

Vil du vide mere om køretøjer, så se vores samling af nyttige links.