Helsingør: Industrivej 15A - 3000 Helsingør
Helsingør: 7022 2500

Information om syn

Tidsbestilling

Når du har fået din indkaldelse til syn, kan du bestille tid gennem vor online booking, ringe eller maile til os. Men du kan også tage chancen med vores drive in ordning, her må du dog påregne ventetid alt efter travlhed.

Husk at medbringe

Du behøver ikke at medbringe indkaldelsesbrev eller køretøjets registreringsattest til periodesyn. Ved et registreringssyn og toldsyn skal du medbringe køretøjets registreringsattest.

Du må gerne deltage, når vi syner og vi giver gerne nogle praktisk råd med på vejen og svarer på dine tekniske spørgsmål. Vi gennemgår også synsrapporten sammen med dig, så du ikke går herfra med tvivl om resultatet.

Vi syner følgende køretøjer

Personbil
Varebil
Trailer under 3500 kg
Bus under 3500 kg
Campingvogn
Motorcykel
Tempo 100 - Campingvogn
Toldsyn

Dine synsresultater

På synsrapport vil resultat fremgå, det kan enten være:

Godkendt
Betinget godkendt
Kan godkendes efter omsyn
Ikke godkendt

Godkendt anvendes, når der ikke er fundet fejl af betydning for færdselssikkerheden eller miljøet. Men vær opmærksom på, at køretøjet kan godkendes, selvom det ikke er ’i god stand’.

Betinget godkendt anvendes, når der er fundet fejl og mangler, som skal rettes. Du skal selv sørge for at fejl og mangler rettes, men vi kontrollerer det ikke. Vær dog opmærksom på, at dit køretøj først er lovligt, når fejl og mangler er rettet.

Når køretøjet er Godkendt eller Betinget Godkendt ved periodisk syn sørger vi for, at godkendelsen bliver registreret, og du skal ikke foretage dig mere.

Ved et såkaldt "registreringssyn" skal du selv aflevere anmeldelsesblanketten til et motorkontor sammen med registreringsattesten. Husk også at aflevere andre attester, der er udleveret ved synet.

Kan godkendes efter omsyn anvendes når:

Der er fundet fejl, der indebærer en færdselssikkerhedsmæssig risiko.
kontrol af udbedring af fejlene kræver særligt måleudstyr.
Der på grund af fejlenes antal eller karakter foreligge et særligt behov for fornyet kontrol.
fejl, der er anført på synsrapporten fra sidste syn ikke er afhjulpet, eller fejl opstået ved reparationen.
Køretøjet skal til omsyn indenfor 33 kalenderdage fra første synsdato.

Synsresultaterne Betinget godkendt og Kan godkendes efter omsyn er suppleret med enten tilladelse til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation, dvs. fra synsstedet til reparatør, eller med køreforbud, der betyder, at køretøjet slet ikke må anvendes, før de konstaterede fejl er udbedret.

Resultatet Ikke godkendt anvendes, når køretøjet på baggrund af konstaterede fejl er i så dårlig stand, at en fuldstændig opregning af samtlige konstaterede fejl er ekstraordinært tidskrævende. De væsentligste og mest markante fejl er dog nævnt i synsrapporten.

Hvis et køretøj har fået synsresultatet Ikke godkendt sender synsvirksomheden besked til det lokale motorkontor, der beder politiet om at inddrage køretøjets nummerplader.

Gode råd inden syn

Flere fejl kan du som bilejer selv let opdage – og dermed få repareret – inden syn. Dermed kan du mindske risikoen for, at din bil skal gennem et omsyn.

Færdselsstyrelsen har samlet seks gode råd til, hvordan du spotter en række fejl:

1. Tjek sammen med en anden person, om alle bilens lygter virker, som de skal

2. Tjek, at bilens udstødning er helt tæt ved at lytte til, om bilen støjer mere end normalt. Er du i tvivl, bør du få undersøgt det ved et værksted

3. Det er et lovkrav, at dækkenes mønster på blandt andet personbiler er mindst 1,6 mm. Dækkene må desuden ikke være møre eller have synlige skader

4. I dag er de fleste biler udstyret med kontrollamper til forskellige sikkerhedssystemer som fx airbags. Kontrollamperne i instrumentbrættet lyser typisk, når bilen startes, men oplever du, at en kontrollampe fortsat lyser under kørsel, bør du inden synet opsøge et værksted og få udbedret fejlen

5. Tryk på hornet og lyt til, om der kommer en klar tone, hvor styrken og frekvensen er konstant

6. Drypper der væske fra bilens motor, kan det skyldes oliespild. Du kan derfor tjekke, om der er synligt oliespild ved motoren. Oliespild opstår oftest på ældre biler, hvor det kan være opstået på grund af en utæthed i bilens motor

Vil du vide mere om køretøjer, så se vores samling af nyttige links.